#ViệclàmPR: Trưởng nhóm truyền thông Tripi

Địa điểm làm việc: CP Phát Triển Công Nghệ Thương Mại và Du Lịch (Tripi.vn) – Hà Nội Mô tả công việc Lên ý tưởng sáng tạo, sản xuất và biên tập các nội dung truyền thông (Bài PR, thông cáo báo chí, newsletters, Social Media ads) cho các sản phẩm dịch vụ của Tripi […]

#ViệclàmPR: Tuyển Chuyên Viên Truyền Thông Thương Hiệu

Địa điểm: Công ty Cổ phần Đạt Phương – Hà Nội Mô tả công việc Triển khai các hoạt động truyền thông cho thương hiệu nhằm đảm bảo tính thống nhất trong các thông điệp thương hiệu và hiệu quả truyền thông trong toàn công ty và Công ty thành viên Triển khai và kiểm […]