Khách hàng thích được hỏi ý kiến

Con người thường thích được người khác hỏi ý kiến. Đây là một trong những lý do các công ty nghiên cứu thị trường đã thành công trong việc tìm người tham gia vào những nhóm phỏng vấn tập trung hoặc chỉ là khiến những người đang đi trên đường phải dừng lại để trả lời […]