#Thươnghiệucánhân: Trở nên thực tế

Khả năng thực tế trong mọi tình huống mà không bị sa lầy vào những chi tiết nhỏ nhặt là một tài năng. Việc nổi tiếng có đầu óc thực tế giúp bạn luôn được săn đón và có sức ảnh hưởng. Có óc thực tế là nhìn tình huống như nó vốn thế. Là […]