Hiểu rõ ưu tiên của bản thân

Biết các ưu tiên của bản thân đem lại khuôn khổ và sự ổn định giúp tạo sự kiên trì đối mặt với biến động không thể tránh khỏi. Các tuyến đường xuyên quốc gia hoạt động hiệu quả bởi có những cột mốc tại các quãng nhất định làm giảm thiểu nguy cơ lạc […]

Cùng nhau sáng tạo ý tưởng mới

Khi bạn càng sáng tạo cùng những người khác thì áp lực đối với bạn càng giảm đi. Sự sáng tạo chung thường mang lại kết quả phát triển bền vững hơn khi bạn làm một mình. Làm việc với nhiều người khác nhau sẽ tạo ra thêm nhiều ý tưởng nhờ kinh nghiệm và quan […]

Chuẩn bị cho tình huống thất bại

Tạo sự hạ cánh an toàn là quá trình chuẩn bị cho tình huống thất bại và phản ứng với việc không đạt được thành công bạn muốn có, sao cho sự tự tin không bị hủy hoại mà vẫn tăng lên. Điều gì sẽ xảy ra khi ta thất bại? Ta rơi vào nản […]

Biến vấn đề thành cơ hội

Khuyến khích cách nhìn nhận vấn đề mới cung cấp nhận thức mới có thể biến một vấn đề thành cơ hội. Mỗi người trong chúng ta đều cố gắng thử các cách thức giải quyết vấn đề. Ta hiểu rõ cách nào có hiệu quả và muốn tiếp tục sử dụng cách tiếp cận […]

Nuôi dưỡng nguồn năng lượng

Nuôi dưỡng nguồn năng lượng

Nguồn năng lượng là không giới hạn. Bạn cần sáng tạo và làm mới nó cho cả bản thân và lẫn đồng nghiệp. Chúng ta sáng tạo năng lượng vật lý theo nhiều cách khác nhau. Chúng ta đã nghiên cứu khai thác sức gió, sức nước cũng như đốt nguyên liệu hóa thạch. Cách […]

Xây dựng khát vọng chung

Tạo hy vọng cho tương lai nghĩa là xây dựng những khát vọng chung dẫn tới động lực lớn hơn cho hoạt động hướng tới tương lai. Càng khơi dậy đối thoại mang tính xây dựng về tương lai thì càng tốt. Bất luận vấn đề hiện tại là gì, cân nhắc thấu đáo về […]

Bạn đã tạo nên di sản gì trong sự nghiệp

Có mục tiêu cụ thể về di sản bạn muốn tạo lập cung cấp tiêu điểm giá trị giúp đảm bảo ảnh hưởng cá nhân của bạn được điều hướng rõ ràng. Di sản bạn để lại có thể hữu hình hoặc vô hình. Di sản một kiến trúc sư để lại là ngôi nhà […]

Mỗi ngày một phút dành cho suy ngẫm

Nhịp sống thường nhật thường cuốn chúng ta chạy theo nó, mà đôi khi biến chúng ta gần như trở thành những cỗ máy làm đi làm lại những công việc hàng ngày, dành thời gian suy ngẫm mỗi ngày  là cốt lõi trong việc duy trì sự cân bằng và tầm nhìn. Dành thời […]

Duy trì đội ngũ mến mộ

Xây dựng một đội Ngũ những người ủng hộ và mến mộ bạn sẽ giúp bạn mở rộng tầm ảnh hưởng của mình trong cơ quan bạn đang làm việc. Xây dựng được một mạng lưới những người ủng hộ luôn có giá trị to lớn. Đây là một lợi ích ăn theo từ sự […]

Nhớ những điều khiến ta phấn chấn

Hiểu rõ về những điều khiến ta lên tinh thần và cảm thấy nỗ lực của bản thân xứng đáng là rất quan trọng đối với hạnh phúc lẫn sức ảnh hưởng cá nhân của chúng ta. Khi nào ta tự bảo mình điều gì là xứng đáng? Khi ta làm việc chăm chỉ nhưng […]