#Thươnghiệucánhân: Trở nên nhiệt tình

Có tiếng là một người nhiệt tình nghĩa là người khác sẽ luôn tìm kiếm quan điểm và đóng góp của bạn – từ đó nâng cao khả năng tạo ảnh hưởng cá nhân cho bạn. Nhiệt tình không phải là cứ nói với mọi người mọi ý tưởng mới nảy ra. Nhiệt tình không […]

Xây dựng sự hỗ trợ cá nhân

#Thương hiệu cá nhân: xây dựng sự hỗ trợ cá nhân là một yếu tố quan trọng đảmbảo bạn tạo ra sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất có thể. Bủn xỉn trong việc này là hết sức sai lầm. Đâu là sự hỗ trợ cá nhân mà bạn cần có để giữ cân bằng và […]