tai tro cap do ba chuyenpr

Chuyển lên tài trợ quảng cáo cấp độ ba

Tài trợ là hạng mục chính trong PR. Tài trợ cho các sự kiện và tổ chúc tạo sự quảng bá tốt trong công chúng, thể hiện công ty quan tâm, và thường đưa tên tuổi công ty đến đúng ngay đối tượng quần chúng mục tiêu. Trong đa số trường hợp, các công ty […]