Mô hình nhỏ nhưng chất lượng

HẦU HẾT CÁC NHÀ BÁN LẺ đều thích quy mô lớn. Cửa hàng lớn sẽ hoạt động hiệu quả hơn, cần ít nhân viên hơn, và có thể.tích trữ nhiều chủng loại hàng hóa hơn. Hàng hóa có thể được mua với số lượng lớn, dĩ nhiên sẽ khiến việc thu mua hiệu quả hơn, […]