Thông điệp trăm lời như một

Phương tiện truyền thông tiếp thị tích hợp Đề tài nóng hổi trong tiếp thị chính là các phương tiện truyền thông tiếp thị tích hợp. Các nhà tiếp thị muốn bảo đảm mọi thông điệp truyền ra khỏi công ty đều (ít nhất là nhìn chung) trăm lời như một. Rất khó đạt được […]