Có nên trình bày cảnh hậu trường

Mọi người thường muốn biết thông tin của người trong cuộc. Với một số độc giả, chỉ cần biết rằng có một đội ngũ ưu tú đã làm việc hết sức thì họ sẽ sẵn sàng trả tiền để mua bất cứ thứ gì bạn đang bán. Đây là lý do vì sao các tựa […]

Mở đầu bằng dữ kiện thực tế

KHOẢNG 9h30 TRONG NGÀY ĐầU TIÊN bạn làm copywriter, một ông già đi từ từ đến chỗ bạn và cất giọng huênh hoang: “Anh biết đó, đặc tính của sản phẩm không quan trọng, chính lợi ích của nó mới giúp bạn bán được hàng.” Họ đi lòng vòng một lần nữa trong khi chuốt […]

Truyền thông với khảo sát vui dành cho khách hàng

Cơ quan truyền thông đại chúng tồn tại là để phổ biến sự kiện, và cũng để giải khuây cho độc giả và người xem. Thường tin tức đứng đắn khó mà tiếp cận với cơ quan truyền thông đại chúng (nhất là đài truyền hình, hoặc mất khá nhiều chi phí), nhưng tin giải […]