Cung cấp phương tiện giúp truyền tải thương hiệu

ĐÔI KHI CHÚNG TA nảy ra ý tưởng tuyệt vời để làm nổi bật mình giữa rừng quảng cáo và nhắm thẳng đến đối tượng khách hàng mục tiêu, để rồi phát hiện họ thiếu phương tiện cần thiết để nhận thông điệp của chúng ta. Ví dụ, thực hiện chiến dịch quảng cáo trên […]