Tựa đề dành cho độc giả bằng câu hỏi

Trưa hôm qua bạn ăn gì? Bạn đã dừng lại và suy nghĩ đúng không? Đó chính là tác dụng của những câu hỏi. Trong một cuộc đối thoại, đưa ra các câu hỏi là cách để khai thác thêm thông tin từ người mà ta đang trò chuyện. Trong những cuộc đối thoại mà […]