Hiệu quả từ mô hình bộ lạc đã mất

DÙ CHÚNG TA MUỐN NGHĨ RẰNG mình đã tiến bộ rất nhiều so với những tháng ngày sống nơi rừng rú, loài người vẫn giữ lại hầu hết các bản năng của thời sống trong hang động xa xưa. Ví dụ, chúng ta muốn trở thành phần tử của một nhóm hội. Các nhà nhân […]

Thị trường ngách chưa ai biết

CÁC CÔNG TY LUÔN Có khuynh hướng nhắm vào những nhóm khách hàng hấp dẫn nhất – giàu có nhất, hoặc trẻ nhất (vì cho rằng họ còn sống để làm khách hàng dài dài), hoặc những người có tỷ lệ sử dụng sản phẩm cao nhất. Thế cũng tốt thôi, trừ việc tất cả […]

Sử dụng bao bì làm công cụ tiếp thị

Bao bì có công dụng cơ bản nhất là để bảo vệ vật đựng bên trong khỏi bị ảnh hưởng của môi trường và ngược lại. Tuy nhiên, bao bì còn có thể làm hơn thế nhiều – nó có thể thông tin cho khách hàng về sản phẩm, đề nghị những cách thức sử […]

Giới thiệu tình huống sử dụng sản phẩm

ĐỐI VỚI SẢN PHẨM MỚI, và thường cả khi không mới, mọi người cần được hướng dẫn cách thức sử dụng sản phẩm đó. Đây không chỉ gói gọn ở phần hướng dẫn sử dụng – đôi khi còn bao gồm những tình huống sử dụng sản phẩm khác với công dụng xưa nay. Ví […]