Sử dụng dữ liệu khách hàng đạt hiệu quả

Tôi đã đủ già để nhớ lại lúc chế độ mail–merging (trộn thư) ra đời. Ngay tức khắc, chúng tôi thoát khỏi những bức thư gửi trực tiếp bắt đầu bằng cụm từ “Quý khách hàng thân mến”. Giờ đây, chúng ta có thể ghi tên của từng khách hàng (miễn là chúng ta có […]

Viết bài quảng cáo giống như bài tòa soạn

CÓ HAI LỐI SUY NGHĨ KHÁC NHAU về quảng cáo. Một cho rằng nên làm bài viết càng sôi nổi càng tốt và hãy viết ngắn gọn vì chẳng ai muốn đọc những bài viết dài dòng. (Vì điều này thường được thốt ra từ những copywriter nên bạn sẽ thắc mắc động cơ làm […]