Views: 1033Views: 1034

Bạn không thể tự mình đạt được mọi thứ. Tạo dựng đội ngũ riêng của mình là một bước đi cần thiết để đảm bảo có được sức ảnh hưởng như mong đợi và khả năng thành công của những điều bạn muốn giành được. Trong một đội ngũ xuất sắc mỗi thành viên sẽ phối hợp hiệu quả với các đồng nghiệp khác. Mọi người đều ý thức mạnh mẽ tinh thần cộng tác và nỗ lực làm việc để hướng tới mục tiêu chung. Họ cũng biết tôn trọng kỹ năng lẫn kinh nghiệm của nhau.

Tầm ảnh hưởng của bạn không chỉ dựa trên những đóng góp cá nhân mà còn qua nỗ lực và sức tác động của bạn tới những người xung quanh. Cũng có khi bạn được kế thừa một đội ngũ nào đó, nhưng bạn vẫn cần biến thành đội ngũ của riêng mình. Tạo lập đội ngũ riêng được khởi đầu bằng việc xác định rõ tầm ảnh hưởng mà đội ngũ muốn đạt tới. Bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng về chất lượng hoạt động của các thành viên trong nhóm cũng như phương pháp thực hiện và thái độ của họ để thu được các kết quả như mong đợi.

 

Dành thời gian sáng tạo và xây dựng đội ngũ cho riêng mình không bao giờ lãng phí. Thời gian dùng để tuyển chọn nhân sự luôn là nền tảng cho thành công. Bạn sẽ muốn phân công cho họ và đảm bảo rằng tầm ảnh hưởng của nhóm sẽ nhất quán với định hướng bạn ấn định. Thời gian dành cho việc lèo lái và huấn luyện cho nhóm luôn là một ưu tiên quan trọng. Người lãnh đạo giỏi cần tạo ra tham vọng và suy nghĩ rõ ràng trong nhóm, đồng thời có khả năng phát huy tốt nhất từng thành viên chứ không chỉ “cộng tổng lại với nhau”.

Một người lãnh đạo không đơn thuần là vạch ra đường lối hay mục tiêu của đội ngũ, mà còn là người đa năng, đa nhiệm, hiểu điểm mạnh và điểm yếu của từng thành viên trong đội ngũ, cũng như biết cách hướng dẫn mỗi thành viên trong đội ngũ tận dụng được hết điểm mạnh của mình, cũng như hạn chế hết mức có thể điểm yếu. Bên cạnh đó, người lãnh đạo đồng thời cũng cần biết cách bố trí như một huấn luyện viên bóng đá, để thành viên trong đội ngũ phối hợp với nhau đạt hiệu quả tốt nhất

Mỗi ngày một câu chuyện để bạn hiểu thêm về PR Marketing và Kinh doanh

    • Bạn có cần xác định rõ hơn về năng lực của nhóm và tầm ảnh hưởng bạn muốn nhóm đạt được?
    • Cần có những kỹ năng kết hợp nào để đem lại tầm ảnh hưởng đó?
    • Bạn làm việc với các thành viên sẵn có trong nhóm để đảm bảo cùng nhau đạt được sức ảnh hưởng bạn mong đợi tốt đến mức nào?
    • Bạn bổ sung thành viên mới hữu hiệu nhất thế nào để đảm bảo hiệu quả kết hợp giữa các thành viên mới và cũ tạo ra tầm ảnh hưởng mạnh mẽ cả trong và ngoài công ty?