Views: 627Views: 628

Hiểu rõ các phản ứng có khả năng xảy ra giúp bạn chuẩn bị cho phần trình bày của mình và đáp lại phản ứng của người khác.

Khi chuẩn bị cho một cuộc đàm phán, vạch ra các phản ứng có khả năng xảy ra của các đối tác sẽ giúp bạn phát triển nội dung và cách tiếp cận của mình. Ước đoán phản ứng của những người mà bạn thương thảo cùng nghĩa là lưu tâm phản ứng tức thời cũng như phản ứng sau một thời gian dài cân nhắc của họ. Biết ai đó sẽ hạ nhiệt sau khi cân nhắc kỹ lưỡng giúp ta không quá vội vã đối phó trước phản ứng đối nghịch ban đầu.

Trong trường hợp bạn muốn chuyển tải một thông điệp khó khăn, việc làm giảm kỳ vọng của người khác sẽ có tác dụng mở đường. Chẳng hạn khi doanh số bán hàng không có đột phá trong tháng nào đó, bạn có thể giảm thiểu kỳ vọng bằng cách chứng minh kết quả đạt được là không đến nỗi quá tệ. Đôi khi rất khó đoán định phản ứng có thể xảy ra. Bạn phải chuyển đề tài và làm hết khả năng và đừng quyết định tán thành dứt khoát.

Ước đoán các phản ứng có thể xảy ra của chính mình trước tình huống bất ngờ cũng rất quan trọng để bạn không bị mất kiểm soát. Nếu biết mình sẽ phản ứng thế nào bạn có thể chuẩn bị trước tinh thần và sẽ không để tình thế cuốn đi.

Làm gì với các phản ứng có thể xảy ra

Hòa hợp với các phản ứng của những người mà bạn đàm phán.
Lường trước và chuẩn bị cho các phản ứng có thể xảy ra của người khác.
Đừng để bị cuốn đi vì không phản ứng.
Không ngừng quan sát phản ứng của bản thân, coi chúng là những dữ liệu quí giá.
Cẩn trọng với việc thay đổi tức thời kế hoạch đã đượcchuẩn bị kỹ lưỡng chỉ vì bạn bị bất ngờ.

Xem thêm ý tưởng về PR truyền thông tại đây: https://chuyenpr.com/category/chuyen-pr/
Xem thêm ý tưởng về Marketing tại đây: https://chuyenpr.com/category/chuyen-marketing/
Việc làm PR truyền thông khác tại đây: https://chuyenpr.com/category/viec-lam-pr/
Xây dựng ảnh hưởng thương hiệu cá nhân: https://chuyenpr.com/category/thuong-hieu-ca-nhan/