Views: 1047Views: 1048

Nguồn năng lượng là không giới hạn. Bạn cần sáng tạo và làm mới nó cho cả bản thân và lẫn đồng nghiệp. Chúng ta sáng tạo năng lượng vật lý theo nhiều cách khác nhau. Chúng ta đã nghiên cứu khai thác sức gió, sức nước cũng như đốt nguyên liệu hóa thạch. Cách thức năng lượng được tạo ra tùy thuộc vào nguồn tài nguyên sẵn có và cách tận dụng chúng hiệu quả nhất.

Năng lượng tiềm ẩn trong con người bạn và nhóm làm việc của bạn đến từ nhiều nguồn khác nhau. Năng lượng cá nhân có thể đến từ động cơ nội tại, sự khích lệ của người khác, đáp ứng tiến bộ hay do các kết quả tích cực mang lại. Năng lượng của nhóm có thể xuất phát từ những tiến bộ tích lũy đến nay, sự kích thích do làm việc cùng nhau và niềm hy vọng về các thành tựu có thể đạt được.

Mỗi người chúng ta có trách nhiệm nhận thức rõ về nguồn năng lượng mình có, nuôi dưỡng chứ không phải vắt kiệt nó.Khi là thành viên trong nhóm, ta có trách nhiệm chung đối với điều gì mang lại năng lượng cho nhóm, điều gì sẽ làm tăng hay hủy hoại nguồn năng lượng đó.Đôi khi điều tạo ra khác biệt đột phá trong ảnh hưởng cá nhân là bạn có nhiều năng lượng hơn người khác hay không. Đối với các vận động viên Olympic tham gia một đường đua, người giữ được nguồn năng lượng bùng cháy lâu nhất sẽ tới đích đầu tiên.

Sự cố chấp có thể gây nguy hại cho vị thế của chúng ta nếu ta làm phiền và khiến người khác phát cáu. Nhưng nếu ta giữ vững nguồn năng lượng mình có và không ngừng điều chỉnh cách tiếp cận, ta sẽ thu được tầm ảnh hưởng ta muốn. Tạo lập nguồn năng lượng là nuôi dưỡng một cách có hệ thống trạng thái thể chất, tinh thần, cảm xúc lẫn tâm hồn của ta. Liệu ta có thể làm nhiều hơn bất kể chuyện gì mang tới năng lượng không? Nếu ta giữ được nguồn năng lượng đem lại sức tác động, ta có thể đạt được nhiều điều hơn ta tưởng.

Mỗi ngày một câu chuyện để bạn hiểu thêm về PR Marketing và Kinh doanh

    Kiểm soát năng lượng của bạn và quan sát xem điều gì khiến nó tăng lên hay giảm xuống.
    Không ngừng xây dựng nhiều phương thức khác nhau để bảo vệ và nuôi dưỡng nguồn năng lượng của mình.
    Quan sát mối tương quan giữa năng lượng bản thân và năng lượng trong nhóm.
    Nhận thức rõ cách bạn có thể đóng góp vào việc tăng mức năng lượng của nhóm.
    Nhận trách nhiệm chính trong việc bảo toàn và tăng cường mức năng lượng của bạn.