Views: 556Views: 557

Kiên định tạo dựng sự tôn trọng và tín nhiệm. Khi người khác biết họ có thể trông cậy vào sự kiên định của bạn, họ sẽ để bạn tiếp tục công việc một cách dễ dàng hơn mà không chất vấn.

Sự kiên định là thành phần cốt lõi của sức ảnh hưởng cá nhân. Nếu công việc bạn làm luôn có phẩm chất nhất quán thì nhiều khả năng các đồng nghiệp sẽ ủng hộ bạn thay vì chỉ trích. Sếp của bạn cũng có khuynh hướng giao phó và để bạn hoàn tất nhiệm vụ thay vì theo dõi bạn suốt.

Kiên định không có nghĩa là đòi hỏi mọi thứ phải hoàn hảo. Nếu bạn cảm thấy tất cả công việc của mình đều được hoàn thành một cách tuyệt đối thì có lẽ năng suất lao động của bạn chưa đạt tới ngưỡng cao nhất mà bạn có thể vươn tới. Sự kiên định và mục tiêu phù hợp luôn đi đôi với nhau. Một nhóm đạt kết quả tốt bằng sự kiên định sẽ có giá trị hơn một nhóm sớm nắng chiều mưa.

Sự kiên định cũng được phản ánh qua các hành vi cá nhân. Một người có tính kiên trì, luôn suy nghĩ thấu đáo và có nhiều đóng góp tích cực sẽ có khả năng được mời tham gia thảo luận các dự án tương lai. Muốn trở nên có sức ảnh hưởng thì bạn cần tham gia vào việc bàn luận về tương lai. Người nổi tiếng kiên định sẽ được săn đón. Có thể bạn cho rằng người ta không mời bạn diễn thuyết bởi vì bạn không có khả năng sáng tạo nổi bật, nhưng sự kiên trì, tích cực, thực tế cùng hiểu biết lý lẽ luôn là những phẩm chất được đánh giá cao.

Kiên định không có nghĩa là tẻ nhạt hay đơn điệu. Đó là việc mang lại tính khí điềm đạm và đưa ra những nhận xét phù hợp với nhu cầu của tình huống cụ thể. Đó là đạt tới cân bằng giữa kinh nghiệm và hiểu biết để tạo nên những đóng góp chín chắn một cách nhất quán mà người khác xem trọng và chịu ảnh hưởng.

Coi sự kiên định là một phẩm chất quí báu chứ không phải tẻ nhạt.
Nhận thức được rằng người khác đánh giá cao sự kiên định.
Xác định rõ cách đưa ra những ý kiến cẩn trọng, thấu đáo của bạn thu hút được sự chú ý của người khác.
Coi sự cẩn trọng, kiên định của bạn là bổ sung hữu ích cho những ý tưởng sáng tạo của người khác.
Xem sự kiên định trong hành vi của bạn là cách để chinh phục bạn bè và tạo ảnh hưởng.