Views: 433Views: 434

Có tiếng là một người nhiệt tình nghĩa là người khác sẽ luôn tìm kiếm quan điểm và đóng góp của bạn – từ đó nâng cao khả năng tạo ảnh hưởng cá nhân cho bạn.

Nhiệt tình không phải là cứ nói với mọi người mọi ý tưởng mới nảy ra. Nhiệt tình không phải là phút trước bỏ hết mọi thứ để làm việc gì mới rồi một giờ sau lại bỏ mặc việc mới đó để nhận yêu cầu khác. Nhiệt tình thái quá rất dễ dẫn tới sự nhầm lẫn, hỗn loạn và thiếu tin cậy. Nhiệt tình nghĩa là nhận ra đâu là việc cần thiết và hành động tương ứng. Nhiệt tình không phải là tự mình làm hết mọi chuyện, mà là cảnh báo về cách tốt nhất để người khác thu thập thông tin hay lời giải đáp cho vấn đề của họ.

Nhiệt tình còn thể hiện qua cách bạn lèo lái mang tính xây dựng đưa cuộc trò chuyện hướng tới những nhu cầu hay đòi hỏi quan trọng. Khi phải đối mặt với một câu hỏi hóc búa, tốt nhất là đưa ra câu trả lời trực tiếp và thận trọng. Nhiệt tình không đồng nghĩa với sự tùy tiện, mà là khả năng lựa chọn cách phản ứng đáp ứng được yêu cầu của tình huống.

Nhiệt tình không phải là dấu hiệu của điểm yếu. Đó là dấu hiệu của thế mạnh trong việc đáp ứng và thích nghi với những thay đổi của hoàn cảnh. Nhiệt tình và kiên trì là sự bổ sung lẫn nhau để đạt tới cân bằng đúng đắn trong phản ứng tương thích với mục đích. Imogen đang được huấn luyện để làm việc cho một vị bộ trưởng trong chính phủ. Cô muốn luôn có sự tập trung cao đối với những yêu cầu của bộ trưởng và xây dựng danh tiếng với vị bộ trưởng đó bằng lòng nhiệt tình. Một khi quan hệ được thiết lập, cô có thể thống nhất với bộ trưởng về những nhiệm vụ ưu tiên. Imogen phải chứng tỏ được nhiệt tình của mình trước khi vị bộ trưởng sẵn sàng đồng ý với cô về thứ tự công việc ưu tiên.

Nhận ra khi nào cần đáp ứng nhanh chóng người khác.
Cho phép mình nhiệt tình khi có những ưu tiên mới phát sinh.
Cẩn thận đừng tỏ ra quá nhiệt tình với quá nhiều yêu cầu cùng lúc.
Đừng để khả năng phản ứng tốt của bạn dẫn bạn đến chỗ phải đảm trách quá nhiều nhiệm vụ.
Đừng để người khác lợi dụng nhiệt tình của bạn và từ chối khi cần thiết.