Views: 476Views: 477

Khi mối quan hệ chất lượng được thiết lập, có khả năng lớn hơn để thỏa thuận suôn sẻ và thành công, đạt được kết quả mong đợi nhiều hơn. Một mối quan hệ chất lượng cũng là
phương thuốc hữu hiệu để “giải quyết” những hoài nghi hay các vấn đề có thể phát sinh.

Một mối quan hệ làm việc hiệu quả sẽ tạo nên sự tin cậy lẫn nhau cả trên bình diện cá nhân lẫn nghề nghiệp, đồng thời có sự chia sẻ chức năng và trách nhiệm của nhau. Như thế, có thể thách thức nhau trên tinh thần xây dựng. Trong những mối quan hệ làm việc chất lượng có cả nhiệt tình lẫn khao khát trung thực trước vấn đề xảy ra và tìm kiếm giải pháp.

Quan hệ tốt đẹp không chỉ là chuyện vui vẻ với nhau. Nó phải được xây dựng trên cơ sở mục đích và chương trình làm việc chung. Khách hàng và nhà thầu có những mục tiêu khác nhau. Khách hàng muốn mua dịch vụ chất lượng còn nhà thầu cung cấp dịch vụ mà khách hàng muốn mua. Thành công cho cả hai phía sẽ phụ thuộc vào việc tạo nên mối quan hệ tốt đẹp mà ở đó có sự minh bạch đối với ý định của từng bên, hiểu nhau về dịch vụ cung cấp, tôn trọng lẫn nhau và mong muốn làm cho quan hệ công việc hiệu quả.

Liên doanh thành công luôn là nền tảng của một mối quan hệ tốt đẹp. Đó không phải là quan hệ giữa hai rô bốt mà là mối quan hệ giữa hai con người. Bởi vậy để tạo nên một mối quan hệ chất lượng cần tính tới cả khía cạnh lý trí lẫn cảm xúc trong tính cách cá nhân. Một khi quan hệ tốt đẹp đã được thiết lập, ít có khả năng nảy sinh những bất ngờ và vấn đề. Những khác biệt nho nhỏ có thể được bỏ qua còn các vấn đề nghiêm trọng hơn ít có khả năng gây hại.

Trong mối quan hệ cá nhân tốt đẹp, người ta sẵn lòng nói về việc rút kinh nghiệm, dù tốt hay xấu. Tương tự, trong một mối quan hệ công việc chất lượng người ta luôn sẵn lòng cởi mở về những gì hiệu quả hay chưa hiệu quả, điều đó khiến cho mối quan hệ trở nên càng vững chắc hơn.

Là một giám đốc điều hành, Emma rất cần sự hỗ trợ của bộ phận tài chính, bởi vậy cô biết là cần phải tạo quan hệ tốt với giám đốc tài chính. Vậy không có nghĩa cô phải luôn luôn đồng ý với vị giám đốc tài chính kia. Điều Emma mong muốn chính là tạo nên sự tôn trọng lẫn nhau trên cương vị công tác của mình, thách thức lẫn nhau trên tinh thần xây
dựng. Ban đầu Emma dành thời gian để giải quyết những bất đồng nhỏ cùng vị giám đốc tài chính, từ đó tìm ra cách làm việc chung hiệu quả nhất trong tương lai. Điều này cũng cho cô được trang bị tốt khi cần giải quyết khi những vấn đề gây tranh cãi hơn. Thậm chí Emma còn dựa vào mối quan hệ tốt đẹp đó mà mở rộng tầm ảnh hưởng của mình trong cả công ty.

• Quyết định đâu là mối quan hệ quan trọng nên đầu tư.
• Luôn sẵn sàng dành thời gian để xây dựng các mối quan hệ tốt và thấu hiểu quan điểm của người khác.
• Nhận thức rằng quan hệ công việc tốt đẹp bao gồm cả sự hỗ trợ lẫn thách thức nhau.
• Không ngừng chăm lo cho các mối quan hệ đó và luôn tìm cách hoàn thiện chúng.
• Nhận thức rằng mối quan hệ càng mạnh mẽ thì càng sẵn sàng đương đầu với những điều bất ngờ và vấn đề phát sinh.