Views: 430Views: 431

Hiểu biết lẫn nhau chính là thừa nhận một cách chân thực sự khác biệt về hoàn cảnh xuất thân, quan điểm hay khát vọng. Nó tạo tiền đề tích cực cho các hoạt động chung trong tương lai.

Mỗi cá nhân là một thực thể riêng biệt. Chúng ta được sinh ra trong những gia đình khác nhau và có nền tảng văn hóa khác nhau. Mỗi chúng ta đều có trình độ giáo dục cũng như kinh nghiệm sống riêng. Bản chất cảm xúc của mỗi người là duy nhất. Sở thích và khát vọng cũng không giống nhau. Vậy làm sao chúng ta có thể “chung sống hòa bình” với tất cả khác biệt triệt để đó?

Sức ảnh hưởng cá nhân của chúng ta tùy thuộc vào khả năng nhận thức vì sao và làm thế nào những người khác nhau lại có thể làm việc chung mà không bài xích sự khác biệt đó. Khi biết về gia đình và nền tảng văn hóa của người nào, ta có thể suy ra đôi điều về bản chất hay cách phản ứng của họ. Khi biết về sở thích cá nhân, ta có thể hình dung khái quát tính cách của họ. Hay khi biết hy vọng và khát khao của họ, ta có thể nắm bắt những giá trị và năng lượng thúc đẩy họ theo những hướng đi cụ thể.

Điều đầu tiên bạn cần làm để thiết lập sức ảnh hưởng lên một cá nhân hay tổ chức là phải hiểu về bối cảnh, phẩm cách và cá tính của họ. Điều gì thúc đẩy họ? Điều gì khiến họ phấn khích hay thất vọng? Tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi đó cho chúng ta cơ sở dữ liệu để quyết định cách tác động họ hữu hiệu nhất.

Cách xây dựng sự thấu hiểu là phác ra điều gì có ý nghĩa với mỗi người và lý do vì sao thông qua các câu hỏi thẳng thắn, cởi mở. Dành thời gian trò chuyện với họ sẽ giúp bạn hình dung ra con người của họ, từ đó làm việc cùng họ dễ dàng hơn. Đôi khi bạn hãy đặt mình vào vị trí của người khác để có thể dự đoán cách phản ứng của họ trong từng hoàn cảnh khác nhau.

• Sẵn sàng dành thời gian để xây dựng sự hiểu biết lẫn nhau.
• Phải nhận thức được rằng việc nói cùng ngôn ngữ hay có chung nghề nghiệp không đồng nghĩa với sự hiểu biết lẫn nhau.
• Xây dựng sự hiểu biết lẫn nhau phải bắt nguồn từ cả hai phía và bạn phải có thiện chí sẵn sàng chia sẻ những sở thích hay đặc điểm riêng tư.
• Nhận thức rằng hiểu biết lẫn nhau có ý nghĩa rất quan trọng trong việc mở ra triển vọng xây dựng ảnh hưởng chung.