Views: 438Views: 439

Có văn hóa thẳng thắn thì sẽ có sự trung thực, ngay thật đảm bảo giải quyết được vấn đề ngay từ lúc mới nảy sinh.

Xây dựng sự thẳng thắn có tính rủi ro. Bạn càng thể hiện rõ con người của mình, kẻ khác càng có cơ hội sử dụng chính những điều đó để chống lại bạn. Khi bạn chia sẻ những ước
vọng và nỗi sợ hãi của mình nhiều hơn, người ta sẽ dễ dàng lợi dụng những ước vọng đó hoặc khoét sâu vào nỗi sợ hãi của bạn. Nhưng khi có được sự thẳng thắn tin cậy và đích
thực thì sức ảnh hưởng của bạn sẽ lớn hơn.

Khi tôi còn là giám đốc tài chính tại một cơ quan của chính phủ Anh, tôi tin rằng cần phải thẳng thắn hết mức với Kho bạc cũng như Cơ quan Kiểm toán quốc gia. Khi dữ liệu được
chia sẻ và có sự minh bạch về các vấn đề thì sẽ làm tăng khả năng phối hợp giữa các viên chức trong tinh thần xây dựng. Thiếu thẳng thắn sản sinh ra hoài nghi. Mặc dù chúng ta
không thể minh bạch về tất cả mọi thứ – quan điểm đàm phán phải được chuẩn bị bí mật – nhưng càng thẳng thắn cởi mở càng tạo dựng được sự tin cậy, từ đó các vấn đề khó khăn
sẽ được xử lý trong tinh thần hợp tác.

Thẳng thắn không có nghĩa là phơi bày ra tất cả bí mật của mình, mà đó là bước vào các cuộc đối thoại với tinh thần cởi mở và sẵn sàng lắng nghe. Đó là cùng chung sức giải quyết một vấn đề khó khăn và dẹp bỏ những định kiến của mình. Đó là thái độ sẵn sàng chia sẻ các quan điểm cá nhân nhưng không làm cho những lo ngại càng thêm nhức nhối hoặc vượt quá tầm kiểm soát.

• Hãy cảnh giác khi bạn quá bảo hộ thông tin và chuyên môn của mình.
• Nhìn ra lợi ích tiềm tàng mà thái độ thẳng thắn và minh bạch mang lại, nhưng cũng không quên tầm quan trọng của việc bảo mật.
• Thử nghiệm thẳng thắn và minh bạch trong cách xử lý vấn đề.
• Tìm cách xây dựng văn hóa làm việc thẳng thắn, cởi mở và thu hút sự chú ý vào những điển hình về hiệu quả của văn hóa này đối với lợi thế của cả tập thể.