Views: 535Views: 536

Các giá trị sống là rất quan trọng đối với bạn, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn chịu áp lực? Liệu chúng sẽ trở thành tiêu chuẩn cho các quyết định của bạn, hay chúng sẽ biến mất khỏi tầm nhìn? Các giá trị bản thân mang lại khuôn khổ cho cách ta sống và cách ta đưa ra quyết định. Chúng là tài sản lớn nhất của ta khi chúng cung cấp tiêu chuẩn cho cách ta phản ứng trong các tình huống khác nhau.

Các giá trị bản thân thể hiện rõ nét nhất qua hành vi của chúng ta, và chúng luôn được soi kỹ lưỡng. Nếu hành vi của chúng ta không nhất quán, người khác có thể kết luận rằng các giá trị sống của chúng ta mâu thuẫn nhau. Nếu giá trị sống của ta bao gồm sự nhân ái, khiêm nhường và chăm chỉ, sống đúng với giá trị nghĩa là đạt được cân bằng giữa thể hiện lòng nhân ái và cứng rắn. Sự khiêm nhường cần được kết hợp với cứng rắn khi phải đưa ra các quyết định khó khăn.

Khi muốn gây ảnh hưởng tới người khác, bạn cần thấu hiểu các giá trị của họ. Nếu bạn nắm rõ các giá trị làm nền tảng cho cách tiếp cận cuộc sống của một ai đó, bạn có thể xác định cách phản ứng tối ưu đối với các giá trị ấy. Sự đồng vận giữa các giá trị của bạn và các giá trị của những người bạn muốn tác động là gì? Có cùng tập hợp các giá trị thì dễ tạo dựng mối quan hệ hơn nhiều. Nếu các giá trị dường như khác nhau, bạn cần thận trọng.

Đảm bảo sống đúng theo các giá trị của bản thân

Tự bản thân bạn phải hết sức rõ ràng về các giá trị quan trọng nhất trong công việc.
Sẵn sàng chia sẻ các giá trị đó như là minh chứng cho sự đóng góp của bạn.
Tìm hiểu các giá trị của những người bạn muốn gây ảnh hưởng nhằm tạo dựng sự đồng cảm và đồng vận.
Nhận biết điều gì sẽ xảy ra với bản thân khi các giá trị của bạn chịu áp lực.
Nhận thức được rằng kiên định với các giá trị bản thân sẽ giúp tạo dựng uy tín và tầm ảnh hưởng của bạn về lâu dài.

Chuỗi bài viết xây dựng ảnh hưởng cá nhân bằng cách đảm bảo:

Đảm bảo học hỏi từ các sai lầm & nhận ra các khuôn mẫu: https://chuyenpr.com/thuong-hieu-ca-nhan/nhung-sai-lam-va-cac-khuon-mau/

Đảm bảo giữ nhịp cuộc thảo luận & trình bày đúng lúc: https://chuyenpr.com/thuong-hieu-ca-nhan/giu-nhip-cuoc-thao-luan-va-trinh-bay-dung-luc/

Đảm bảo có kỳ vọng rõ ràng và môi trường phù hợp: https://chuyenpr.com/thuong-hieu-ca-nhan/ky-vong-ro-rang-va-moi-truong-phu-hop/