Views: 1038Views: 1039

Tạo hy vọng cho tương lai nghĩa là xây dựng những khát vọng chung dẫn tới động lực lớn hơn cho hoạt động hướng tới tương lai. Càng khơi dậy đối thoại mang tính xây dựng về tương lai thì càng tốt. Bất luận vấn đề hiện tại là gì, cân nhắc thấu đáo về các khả năng trong tương lai sẽ tạo hy vọng và nhân tố thúc đẩy để duy trì động lực cao.

Tuy nhiên nếu những hy vọng cho tương lai chỉ là giấc mơ thiếu thực tế thì chúng không có nhiều tác động. Còn khi được dựa trên thực tế, chúng sẽ tạo ra sự tin cậy cần thiết và trở thành khát vọng hợp lý. Một viễn cảnh tương lai có thể cung cấp khuôn khổ cho cách bạn sử dụng sức lực của mình trong những tháng sắp tới. Mơ mộng về tương lai sau đó sàng lọc những giấc mơ đó để tách điều vô lý với ước mơ đáng theo đuổi có thể cung cấp động lực mới mẻ.

Mọi vận động viên Olympic đều hy vọng về tương lai bắt đầu như một giấc mơ và trở nên thực tiễn hơn khi định hình qua luyện tập. Niềm hy vọng giành được một tấm huy chương Olympic tương lai mang tới nguồn động viên cho cá nhân cũng như đội tuyển tập trung nỗ lực tối đa để tiến xa hết mức có thể. Không có gì đảm bảo rằng giấc mơ sẽ trở thành hiện thực. Nhưng nếu bạn tin rằng hy vọng có thể trở thành sự thật và có chuẩn bị và rèn luyện hiệu quả thì hy vọng của bạn có thể sẽ “hóa vàng”.

Có thể bạn khát khao gây ảnh hưởng lên một chính sách, một quy trình hay một cá nhân cụ thể nào đó. Xác định rõ và giữ niềm hy vọng đó, chuẩn bị mọi thứ và rèn luyện thích hợp có thể dẫn đến tầm ảnh hưởng bạn muốn. Nếu không có khát vọng tạo ra ảnh hưởng, bạn sẽ không bao giờ tiến gần được tới điều đó.

Mỗi ngày một câu chuyện để bạn hiểu thêm về PR Marketing và Kinh doanh

    Biến giấc mơ thành những hy vọng thực tế.
    Coi hy vọng là khát vọng và khả thi.
    Chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng nhằm tạo điều kiện thực hiện các bước đi thực tế tiến tới hoàn thành hy vọng đó.
    Không ngừng nỗ lực để thực hiện niềm hy vọng nhưng đừng bám chặt lấy nó bởi quá trình chuẩn bị đôi khi dẫn tới những kết quả bạn không thể ngờ tới.